Uitnodiging van de afdeling bouw van Campus VTI (Vrij Technisch Instituut) te Izegem

Op 20 november ll werd Isovariant uitgenodigd door de afdeling bouw van Campus VTI (Vrij Technisch Instituut) te Izegem om een voorstelling/opleiding te geven aan de leerlingen van de richting ruwbouw en het specialisatiejaar renovatie

Mijnheer Luc Vanderheeren, Technisch Adviseur, wenste langs deze weg zijn leerlingen en die van zijn collega’s in te leiden in de nieuwe veel belovende bouwtechnieken.

François Gysbertsen, Bouwadviseur voor Vlaanderen gaf de opleiding en stelde de karakteristieken en de voordelen van de bekistingsbouwblokken voor.

De door deze nieuwe technologieën geïnspireerde leerlingen luisterden met veel aandacht, stelden veel vragen en toonden zich zeer geïnteresseerd om een werf te bezoeken. Afspraak werd genomen 🙂

De directie van VTI toont met dit initiatief hun zin om nieuwe technieken en innovaties te ontwikkelen en hun leerlingen er toe aan te zetten.

Isovariant wenst de directie van VTI hartelijk te bedanken om hun leerlingen in te leiden in de toekomst van deze innoverende producten in de bouwsector.